Zapraszamy na IV Regaty Senioralne. Mogą w nich wziąć udział wszelkie jednostki pływające napędzane wiatrem, dowolny typ jachtów. Jedynym kryterium uczestnictwa jest ukończenie 60 lat. Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa i Instrukcją Żeglugi. Trasy będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniu zgłoszeń. Zwycięzcy otrzymują nagrody. Wydarzenie – poza wymiarem sportowym i promocją żeglarstwa w Małopolsce ma również na celu wzmocnienie relacji społeczności lokalnej oraz pokazanie szerszemu gronu wyczynów naszych starszych zawodników. W trakcie dwóch dni żeglarskiego święta odbędą się m.in. grill, spotkania środowiska żeglarskiego międzypokoleniowo.

Zapraszamy do wspólnej rywalizacji, poczucia wiatru we włosach i miłych wspomnień na zimowe dni. Integracja żeglarzy i „opowieści morskie" będą miały ciąg dalszy w Tawernie.

1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 8-9.10.2016 r. w Krakowie na jeziorze Bagry.

2. Biuro regat: KŻ HORN Kraków, ul. Kozia 22, 30-733 Kraków

3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2013-2016, niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.

4. Regaty zostaną rozegrane, na jachtach dostarczonych przez organizatora regat.

5. Przewiduje się rozegranie 6 wyścigów. W przypadku rozegrania do 3 i więcej wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony.

6. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.

7. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

8. Zgłoszenia załóg do regat należy dokonać pisemnie do dnia 7 października 2016 do godziny 16:00 w biurze Regat.

8. Każdy zawodnik obowiązany jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowia.

9. Każdy zawodnik ubezpiecza się sam od NNW.

10. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

11. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

12. Losowanie jachtów do pierwszego wyścigu regat i odprawa sterników nastąpi 8 października  o godzinie 9.00 w Biurze Regat.

13. Regaty zostaną rozegrane w systemie przesiadkowym

14. Wpisowe do regat wynosi 30 złotych od załogi jachtu.


Program  IV Regat Senioralnych 08-09.10.2016

Sobota:
8:30 - 9:30 Przyjmowanie zgłoszeń do regat
9:45 Odprawa z zawodnikami
11:00 Start do pierwszego wyścigu, starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego
16:00 Grill dla uczestników

Niedziela:
7:30 Msza święta w Kopalni Soli w Wieliczce
10:30 Start do pierwszego wyścigu, starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego
16:00 Ceremonia zakończenia

Organizator: Stowarzyszenie Ekologia i Żagle
Współorganizator: Klub Żeglarski Horn Kraków

Wsparcie finansowe: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Program ASOS.

 

 

MPiPS

Znajdź nas na Facebook i dołącz do nas!