20 grudnia 2014 r., to ostatni dzień działań w ramach projektu „Sportowa Akademia III wieku 2014”. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Ekologia i Żagle  w okresiekwiecień- grudzień 2014 r.w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Cel projektu stanowiło aktywizacja uczestników i podniesienie poziomu ich aktywności fizycznej i społecznej oraz poprawa stanu zdrowia, integracja i reintegracja osób starszych oraz umożliwienie realizacji własnych pasji i zainteresowań, w tym sportowych.

Projekt kończymy wielkim sukcesem, wszystkie założenia zostały zrealizowane. Z oferty naszych sekcji i spotkań otwartych skorzystało 40 uczestników SAW 2014 oraz 50 osób z spoza ścisłego teamu.

W każdej z trzech sekcji (żeglarstwo,Tai Chi, fitness) odbyło się 30 spotkań. Zajęcia miały miejsce w Krakowie na Przystani Klubu Żeglarskiego Horn Kraków. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w Akademii. Dodatkowo odbyły się również zajęcia (spotkania z pielęgniarka, prelekcja o zdrowym żywieniu, warsztaty z twórczego pisania, wyjścia do teatru i muzeum, wyjścia na basen oraz wyjazd rekreacyjno-turystyczny)

Mamy nadzieję, że oferowane przez nas zajęcia, warsztaty  znacząco wpłynęły na  podniesienie poziomu aktywności fizycznej i społecznej Państwa. Dziękujemy za współpracę i zaufanie jakim Państwo nas darzą.

 

MPiPS

akademia pop small

Znajdź nas na Facebook i dołącz do nas!